Privacyverklaring

Badmintonclub Deinze (verder afgekort als BCD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring (versie: 15 februari 2019) willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dat zorgvuldig te doen en zo uw privacy maximaal te waarborgen; BCD houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De BCD basisprincipes voor de bescherming van persoonsgegevens zijn als volgt:

Wij registreren en verwerken enkel die persoonsgegevens die we nodig hebben om onze werking vlot te laten verlopen, namelijk om:

 • te kunnen deelnemen aan activiteiten van onze badmintonvereniging
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen
 • subsidiëring door de overheid te bekomen
 • de IT- en communicatiesystemen in werking te houden
 • de communicatie met u te vergemakkelijken alsook met uw aangewezen contactpersonen contact op te nemen in geval van nood

Hiertoe kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken:

 1. voor- en achternaam
 2. adres
 3. e-mailadres
 4. nationaliteit
 5. telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 6. geslacht
 7. geboortedatum
 8. lidmaatschapsnummer Badminton Vlaanderen
 9. contactgegevens van ouders voor jeugdspelers

Met onafhankelijke derden delen wij uw gegevens enkel indien dit absoluut noodzakelijk is, en delen in die gevallen niet meer gegevens dan nodig. Wij delen uw gegevens met:

 1. Badminton Vlaanderen om u aan te sluiten bij de federatie en om u te verzekeren
 2. overheden (gemeente Deinze) om subsidies aan te vragen

Ter info, de privacyverklaring van Badminton Vlaanderen vindt u hier.

Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan derden.

Beeldmateriaal gemaakt in het kader van clubactiviteiten of -wedstrijden zal niet door BCD gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming.
  
Na beëindiging van het lidmaatschap, zullen persoonsgegevens maximaal 2 jaar bijgehouden worden. Indien u erom verzoekt zullen uw gegevens bij BCD evenwel meteen geanonimiseerd worden. Let wel: in de systemen van Badminton Vlaanderen zal dat niet gebeuren, zie daarvoor de privacyverklaring van Badminton Vlaanderen.

Onze website gebruikt enkel een sessie-cookie om de goede werking van de site te garanderen. Wij gebruiken geen systemen om u te volgen.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij de voorzitter (verwerkingsverantwoordelijke) of secretaris; rechtstreeks of via het contactformulier. U kan uiteraard ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit voor verdere informatie of eventuele klachten.