Nieuw bestuur

Sinds 1 november is het bestuur van onze badmintonclub gewijzigd. Luc Gelaude en Patrick De Visschere hebben na 35 jaar (!) hun taken overgedragen aan een nieuw team van bestuurders.

Het nieuwe dagelijkse bestuur bestaat uit

  • Sofie Verbeke, voorzitter
  • An Vanderstraeten, secretaris
  • Mirjam Knockaert, penningmeester
  • Alex Schoenmakers, ledenadministratie

Verder maken deel uit van het bestuur:

  • Peter Blontrock, materiaalmeester
  • Wouter Bossuyt, ledenwerving & sponsoring
  • Frederik De Rijcke, trainings- en jeugdverantwoordelijke
  • Frank Descheerder, competitieverantwoordelijke
  • Mieke Huyghe, administratieve ondersteuning

 

Het nieuwe bestuur dankt de oorspronkelijke oprichters en bestuurders voor hun werk en inzet en benoemt Luc en Patrick dan ook tot permanente ereleden.